Τεμαχιστής WILLIBALD EP 5500 SHARK HIGH-SPEED

Η εταιρεία μας πρόσφατα εμπλούτισε τον πολυπληθή στόλο της με τον τρίτο κατά σειρά τεμαχιστή της εταιρείας Willibald. Το μοντέλο Shark της εταιρείας Willibald, εκτός των άλλων χαρακτηριστικών του, διαθέτει και μαγνητικό τύμπανο διαχωρισμού μαγνητικών και μη υλικών.
Μια μεγάλη ποικιλία υλικών μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία όπως απαιτείται από τα καινοτόμα συστήματα τεμαχισμού της σειράς EP. Εκτός από το κύριο πεδίο εφαρμογής της λιπασματοποίησης, καθώς και της ολοένα και πιο σημαντικής βιομάζας, οι “καρχαρίες” έχουν επίσης καθιερωθεί επιτυχώς στην επεξεργασία υποστρώματος βιοαερίου. Επιπλέον, οι “καρχαρίες Willibald” χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την επεξεργασία φλοιού και τύρφης, καθώς και για την παραγωγή τσιπς από υπολείμματα και άχρηστα υλικά ξύλου (π.χ. παλέτες), για θερμική ανακύκλωση.

 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.