Νέα συνεργασία για την εταιρεία μας

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και της εταιρείας μας, με συμβατικό αντικείμενο την συλλογή, μεταφορά, εναπόθεση και επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας των ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου και την απόρριψη των υπολειμμάτων από τη διαχείρισή τους. Η ανάθεση προέκυψε κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

 

Η ανάθεση προέκυψε κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

 

 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.