page-header

Βεβαίωση Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ.

Βεβαίωση Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ.
Τι είναι

Για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών (άδεια δόμησης / άδεια μικρής κλίμακας)  απαιτείται επιπλέον να υποβληθούν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ).

Όσον αφορά τα Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/2010, οι παραγωγοί ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης στοιχεία για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους. Συγκεκριμένα, απαιτείται:

  • Να συνάπτουν σύμβαση με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.
  • Να καταβάλουν την εισφορά ανά τόνο αποβλήτου, στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  • Να υποβάλουν τη βεβαίωση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που έχουν παραλάβει από το σύστημα (ΣΣΕΔ) προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, ώστε να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή.

Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων είναι υποχρεωτική σε κάθε κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων που παράγονται οικοδομικά απόβλητα («μπάζα») και ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Επίσης, ο νόμος περί «δομημένου περιβάλλοντος» έχει ειδική αναφορά στην υποχρέωση διαχείρισης αποβλήτων, ενώ οι δηλωμένες ποσότητες ελέγχονται από τον ελεγκτή δόμησης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι σημαίνουν οι παραπάνω όροι τόσο για την διευκόλυνση των υποχρεώσεών σας απέναντι στην αρμόδια αρχή του έργου, όσο και για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

Διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών:

α) η παραγωγή ή και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα προϊόντα που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες, β) η παραγωγή προϊόντων για οικοδομικές εργασίες, γ) η διάθεση στην αγορά προϊόντων για να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες για οικοδομικές εργασίες.

Διαχείριση ΑΕΚΚ:

η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΕΚΚ μετά την παύση λειτουργίας τους.

Εναλλακτική διαχείριση:

οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους, να επιστρέψουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.

Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης:

η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ.

Τί σας παρέχουμε

Η ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ σας παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη, καθώς και τις ανάλογες υπηρεσίες ώστε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η παραπάνω ΚΥΑ, εξασφαλίζοντάς σας:

  • Την ορθή συμπλήρωση και τον έλεγχο του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων πριν από την υποβολή του στην υπηρεσία δόμησης
  • Την έκδοση της σύμβασης που αφορά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων (ΑΕΚΚ) ώστε κατόπιν να εκδοθεί η άδεια μικρής κλίμακας ή η άδεια δόμησης από την αρμόδια δημόσια αρχή (πολεοδομία).
  • Την συλλογή, μεταφορά των αποβλήτων ΑΕΚΚ με ιδιόκτητο εξοπλισμό της εταιρείας μας και την εναλλακτική διαχείρισή τους. Στην εγκατάσταση μας παρέχεται η δυνατότητα εναπόθεσης ΑΕΚΚ και από νόμιμα αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς.
  • Την σχετική βεβαίωση εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος του έργου στην αρμόδια δημόσια αρχή (πολεοδομία).