Νέα συνεργασία για την εταιρεία μας

 Στην εταιρεία μας εναποτίθενται προς το σκοπό της εναλλακτικής διαχείρισης, τα απόβλητα ΑΕΚΚ που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλύκων Νερών του Δήμου Παιανίας». Το έργο, το οποίο έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία και η σχετική μελέτη προβλέπει την ανακύκλωση του συνόλου των ποσοτήτων ΑΕΚΚ που θα παραχθούν από αυτό.

 

 

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.