page-header

Πιστοποιήσεις & Άδειες

Πιστοποιήσεις και Αδειες

Ειδικότερα, η εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε  διαθέτει:

  • Άδεια για την άσκηση της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και το απαιτούμενο με την εφαρμογή του Ν. 4685/2020, ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προβλέπεται για όσες επιχειρήσεις εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση.
  • Αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης για την προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.
  • Εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων με αρ. μητρ. 848
  • Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων με αρ. μητρ. 142.
  • Συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)
  • Σύμβαση συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α για την μεταφορά προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ Φυλής
  • Σύστημα ζύγισης πιστοποιημένο από διαπιστευμένο φορέα κατά Ε.ΣΥ.Δ, στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία Αττικής όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

ISO 9001: Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

ISO 14001: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 39001: Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας

ISO 45001: Σύστημα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στην εργασία

ISO 50001: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ, με την Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 50001:2018, δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της κατά την παροχή των παρακάτω Υπηρεσιών:
o συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
o ανάκτηση υλικών
Ειδικότερα η ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ, δεσμεύεται:
• Να εξετάζει συνεχώς και να λαμβάνει υπ’ όψη τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών εντός του πλαισίου λειτουργίας της και να διασφαλίζει τη βέλτιστη συνεργασία της με αυτά
• Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των σκοπών και των ενεργειακών στόχων
• Να ικανοποιεί πλήρως τις νομικές απαιτήσεις και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ενέργειας και την κατανάλωση ενέργειας
• Να στοχεύει στην εξάλειψη των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών κατά τις οδικές μεταφορές
• Να θέτει και να παρακολουθεί στόχους Διαχείρισης Ενέργειας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της, ελαχιστοποιώντας τις ανεπιθύμητες επιδράσεις και επιτυγχάνοντας τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
• Να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή επίδοση και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
• Για την υποστήριξη της προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση